Archiwa: Produkty

Biowęglowodory ciekłe

Skład chemiczny biowęglowodorów jest tożsamy ze składem chemicznym benzyny, więc jego dodatek zapewnia utrzymanie wysokiej jakości paliwa finalnego.
Więcej

Bio LPG (Bio propan – butan)

Gaz płynny odgrywa istotną rolę w procesie przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej, ponieważ jest wykorzystany w wielu gałęziach gospodarki np. transportu, przemysłu czy rolnictwa.
Więcej

Biowęglowodory aromatyczne

Biowęglowodory aromatyczne to mieszanina węglowodorów, głównie aromatycznych, oddzielanych w trakcie destylacji z procesu produkcyjnego.
Więcej