Siedziba spółki

Zakład produkcji

Ekobenz Sp. z o. o.

REGON 060199182
NIP 946-25-46-583
KRS 0000259818
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy w Lublinie
Kapitał zakładowy: 12 234 950 PLNPolityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest EKOBENZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Stanisława Lema 22, 20-446 Lublin (dalej jako: „EKOBENZ”). Dane osobowe zbierane przez EKOBENZ przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz w przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. EKOBENZ w zakresie przetwarzania danych osobowych stosuje zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych szczegółowo określone w Polityce Prywatności