Siedziba spółki

Zakład produkcji

Ekobenz Sp. z o. o.

REGON 060199182
NIP 946-25-46-583
KRS 0000259818
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy w Lublinie
Kapitał zakładowy: 10 234 950,00 zł