Zarząd i rada nadzorcza

Stanisław Jabłoński

Prezes Zarządu
Absolwent Politechniki Lubelskiej, Instytut Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej, w zakresie Elektrotechniki, specjalność – elektroenergetyka, tytuł mgr inż. elektryk. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach etatowych i społecznych. Właściciel i organizator prywatnej działalności gospodarczej firmy Juwentus, założyciel i Prezes Zarządu firmy Ekobenz Sp. z o.o.,  współtwórca patentów innowacyjnej technologii otrzymywania biowęglowodorów ciekłych metodą katalitycznej konwersji etanolu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „PROMYK” w Lublinie,  założyciel Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Krajowej Izby Biopaliw oraz Krajowej Izby Paliw Alternatywnych. Nagrodzony prestiżowym tytułem Ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu. Współtwórca opatentowanych wynalazków „Katalizator do syntezy benzyn” i „Katalizator do syntezy metanolu i jego pochodnych”. Współtwórca wynalazków „Sposób otrzymywania biokomponentu z zastosowaniem etanolu lub mieszanin alkoholi oraz biokomponent do otrzymywania paliw silnikowych” oraz  „Mieszanka paliwowa szczególnie do silników z zapłonem iskrowym”. Posiada uprawnienie budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Jest ojcem trójki dzieci. Zainteresowania – procesy gospodarcze, religia katolicka, genealogia, zdrowy styl życia, narty.

Dariusz Taras

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej, Wydział Mechaniczny o specjalizacji Organizacja i Zarządzanie. Posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe. W latach 1989 – 2007 pracował na stanowiskach kierowniczych w szwajcarskiej firmie Swatch Group. W roku 1990 był współzałożycielem RURGAZ Sp. z o. o. w Kolonii Prawiedniki, obecnie znaczącego na rynku producenta rur PE i PP. W okresie od 2007 do 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. produkcji w Spółce RURGAZ. W roku 2010 został udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu Spółki Ekobenz w Lublinie, którą to funkcję sprawuje obecnie. Brał udział w tworzeniu struktur tej spółki. Jest członkiem Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu i Krajowej Izby Paliw Alternatywnych. Jest współtwórcą patentów innowacyjnej technologii otrzymywania biowęglowodorów ciekłych metodą ETG (Ethanol To Gasoline). Jest ojcem dwójki dzieci. Lubi grać w tenisa i jeżdzić na nartach.

Wojciech Welcz

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, studia magisterskie. Od 1989 roku jest wykładowcą na UMCS w Lublinie. W okresie od 1993 do 1996 był współwłaścicielem i głównym zarządzającym Spółki PPH Mielko. W roku 1998 został współzałożycielem i zarządzającym Spółki ALTEL. W roku 2010 został udziałowcem Ekobenz Sp. z o.o. w Lublinie, a od roku 2012 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu tej spółki. Posiada uprawnienia trenera drugiej klasy piłki siatkowej, instruktora narciarstwa PZN, międzynarodowego instruktora ISIA, ratownika wodnego i instruktora pływania, sternika jachtowego i motorowodnego, instruktora Kick Boxing, Kapap oraz Krav Maga. Jest ojcem dwójki dzieci. Zainteresowania – sport, nowe technologie, motoryzacja.

Paweł Kleparski

Wiceprezes Zarządu

Adamiak Stanisław

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adamiak Sebastian

Członek Rady Nadzorczej

Bielecki Piotr

Członek Rady Nadzorczej

Dzioba Wojciech

Członek Rady Nadzorczej

Kiereś Jan

Członek Rady Nadzorczej

Taras Mirosław

Członek Rady Nadzorczej

Zaniuk Waldemar

Członek Rady Nadzorczej