Etanol

Etanol / destylat rolniczy


Kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju, naszymi dostawcami są krajowi i zagraniczni dostawcy, którzy są zarejestrowani w systemie RedCert / ISCC . Cenimy sobie zaufanie i stabilność w relacjach biznesowych. Chętnie podejmiemy współpracę z nowymi dostawcami.

Naszym surowcem do procesu produkcyjnego jest etanol lub destylat rolniczy CN: 2207 10 00 17 wytwarzany z roślin spożywczych (1G) lub pochodzący z surowców wymienionych w części A Załącznika IX Dyrektywy RED II (2G), które przyczyniają się do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.