Bio LPG (Bio propan – butan)

Gaz płynny odgrywa istotną rolę w procesie przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej, ponieważ jest wykorzystany w wielu gałęziach gospodarki np. transportu, przemysłu czy rolnictwa.

Bio LPG otrzymywany w procesie konwersji katalitycznej etanolu swoimi właściwościami w pełni odpowiada komercyjnej dostępnej na rynku mieszance LPG.

Ze względu na identyczne właściwości chemiczne i fizyczne, możliwe jest wykorzystanie naszego produktu we wszystkich istniejących już instalacjach LPG, co w praktyce powoduje, że użytkownicy nie zauważą zmian w dostawach paliwa.

W linku: przedstawiamy specyfikację techniczną produktu pokazującą oczekiwane właściwości