Biowęglowodory aromatyczne

Biowęglowodory aromatyczne to mieszanina węglowodorów, głównie aromatycznych, oddzielanych w trakcie destylacji z procesu produkcyjnego.

Biowęglowodory aromatyczne znajdują zastosowanie jako biokomponent rozpuszczalników, farb i powłok, czy smarów, a także jako surowiec w przemyśle chemicznym.

Właściwości chemiczne do sprawdzenia po kliknięciu w link