Ochrona klimatu

Ochrona klimatu

Szybko postępujące zmiany klimatyczne otworzyły nam oczy na potrzeby świata do konieczności sięgania po zasoby odnawialne.

Wizja naszej firmy idealnie wpasowała się w światowe trendy, bowiem priorytetem było dla nas stworzenie takiej benzyny oraz mieszaniny propan-butanu, które bez nakładów środków, pozwolą na wykorzystanie istniejącej infrastruktury przy zagwarantowaniu produktów najwyższej jakości.

Globalne gospodarki dążą do jak najszybszego osiągnięcia zerooemisyjności CO2, a nasza firma pozwala na jej uzyskanie już dziś !

Idea firmy

Ochrona klimatu, a w szczególności dążenie do osiągnięcia niskiej emisji (ZEROEMISYJNOŚCI ) CO2, jest celem globalnym, który przyświeca nam od początku istnienia naszej firmy.

Zrównoważony rozwój oznacza dla nas przede wszystkim produkty, które są przyjazne dla środowiska, nie degradują naturalnych złóż paliw kopalnych, a także pozwalają na wykorzystanie odpadów zalewających naszą planetę.

Wszystkie te wartości wpisują się w ideę naszych produktów, powstających z alkoholu etylowego pochodzącego m.in. z odpadów nienadających się do spożycia przez ludzi ani zwierzęta.

Idea zrównoważonego rozwoju zakłada, że poszanowanie środowiska przekładać się będzie na możliwość korzystania ze źródeł energii przez wiele pokoleń.

Priorytetem jest dla nas optymalizacja procesów produkcyjnych, tak aby w jak największym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii. W tym celu używamy własnych zasobów, używając wytworzonego w trakcie procesu bio LPG, który ma równie wysoką jakość co jego odpowiednik kopalny .

Redukcja CO2

Mając na celu ochronę klimatu oraz redukcję emisji dwutlenku węgla Unia Europejska ustaliła wymagania zrównoważonego rozwoju dotyczące biopaliw i biopłynów wytwarzanych z biomasy. Założenia te dotyczą całego łańcucha produkcyjnego, przetwórczego oraz dostawczego przedsiębiorstwa. My jako uczestnicy łańcucha, prowadząc proces konwersji, jesteśmy zobowiązani do obliczania rzeczywistych wartości emisji gazów cieplarnianych na etapie produkcji oraz transportu do odbiorcy. Redukcję emisji gazów cieplarnianych określamy w odniesieniu do jego odpowiednika paliwa kopalnego.

Certyfikaty

Bio LPG oraz biowęglowodory ciekłe są certyfikowane w systemie RedCert.
System ten jest potwierdzeniem, że dążymy do osiągnięcia jak największej neutralności emisyjnej naszego produktu.