Biowęglowodory ciekłe

Na ziemi jeżdżą miliardy samochodów, które jako źródło energii wykorzystują paliwa kopalne. Nasze biowęglowodory są odpowiedzią na potrzeby użytkowników pojazdów o zapłonie iskrowym, ponieważ poprzez możliwość mieszania ich z benzyną, w proporcji nawet 85 % : 15 % pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości paliw, przy jednoczesnym obniżeniu emisji CO2 do środowiska.

Skład chemiczny biowęglowodorów jest tożsamy ze składem chemicznym benzyny, więc jego dodatek zapewnia utrzymanie wysokiej jakości paliwa finalnego.

Oto kilka zalet naszego produktu:

Dodatkowo dzięki innowacyjnej technologii produkcji możemy w pewnych zakresach regulować parametry naszego produktu dostosowując jego właściwości do oczekiwań naszych odbiorców.

Nasze biowęglowodory znalazły uznanie u największych dystrybutorów paliw na rynku Europejskim. Nasz produkt został wykorzystany również do tworzenia mieszanki paliwa wyścigowego.